SIJIL KEAHLIAN PIKM (PPKKM)KEMENTERIAN DALAM NEGERI-LESEN MENJALANKAN URUSAN AGENSI PERSENDIRIAN


LESEN UNTUK MENJALANKAN URUSAN AGENSI PERSENDIRIAN


AKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR BUMIPUTERA


SSM – SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA PERAKUAN PEMERBADANAN


KWSP – KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA


GSTMEF